VERZENDING BINNEN NEDERLAND

GRATIS VANAF 20 EURO (1 OF MEER TITELS)

OVERIGE VERZENDINGEN € 2,-
VERZENDING BUITEN NEDERLAND (EUROPA EN WERELDWIJD)

KORTING VANAF 20 EURO (1 OF MEER TITELS)
BETAALMETHODEN
d752053f0982fce091df1e8f10b970ab.jpg
4b39de6ff52dfbb012f6dc177a15fffc.jpg
029a4a074616dac9e59763e5c64ef3ae.jpg
5d1741d27670a222d94da47867d374bd.jpg
41fcbae6a8c80cdb3e78c24c2dc8f4c3.png
e9bbd625b9d2b8190137e07e73ee58b3.jpg
a961eccb783ad55ee87fbf53b1b8f0e0.jpg

 

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit onderneming.

Speet Quality Books
van Leijenberghlaan 4-G
1082 GM Amsterdam
The Netherlands
Speetqualitybooks@kpnmail.nl
Chamber of commerce registration Nr: 54857759
VAT/BTW Nr: 176523662B01


Artikel 2. Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Speet Quality Books worden geleverd aan de consument en op de contracten tussen Speet Quality Books en de consument.

2. De consument wordt voordat hij definitief een bestelling plaatst in de gelegenheid gesteld de algemene voorwaarden te lezen en moet deze algemene voorwaarden  accepteren voordat hij besluit de bestelling definitief af te ronden en te plaatsen.

Artikel 3. Totstandkomen van de overeenkomst tussen Speet Quality Books en de consument.

De overeenkomst tussen Speet Quality  Books en de consument komt tot stand op het moment dat Speet Quality Books na het definitief plaatsen van de bestelling door de consument een e-mailbericht van de consument heeft ontvangen van de geplaatste bestelling en nadat de consument aan zijn betalingsverlpichting heeft voldaan. Na ontvangst van de e-mail notificatie zal Speet Quality Books de consument per omgaande de ontvangst van de gedane bestelling bevestigen.


Artikel 4. Staat van de producten, de prijzen, belastingen en facturering.

1. Alle producten bevinden zich in de staat zoals beschreven op de website, waarbij voor de gebruikte en antiquarische producten geldt, dat zij de gebruikelijke defecten kunnen vertonen die bij deze producten  in het algemeen verwacht kunnen worden. Op verzoek van de consument verstrekt Speet Quality Books extra informatie over het product aan de consument, waaronder ook extra afbeeldingen van het product indien de consument hierom vraagt..

2. Alle artikelen zijn geprijsd exclusief de verzendkosten. De verzendkosten worden getoond voordat de consument het bestellen afrondt. De verzendkosten die in rekening worden gebracht zijn overeenkomstig de postnl tarieven, tenzij een korting op de tarieven wordt toegepast.

3. De kosten voor verpakking, kosten voor eventuele verzekeringen. import en export belastingen, en alle overige heffingen of belastingen die in rekening worden gebracht voor de geleverde artikelen of het verzenden daarvan, komen voor rekening van de consument.


4. Speet Quality Books zal een factuur versturen per e-mail nadat de betaling van de consument geaccepteerd is door Speet Quality Books. De consument zal ook een factuur ontvangen bij het product dat verzonden wordt. 
 
 
Artikel 5. Verzending / levering / overdracht eigendom

1. De producten zullen pas worden verzonden door onze webwinkel als de betaling ontvangen en geaccepteerd is. Indien de betaling door Speet Quaity Books is geaccepteerd zal het verzenden binnen twee dagen plaatsvinden. De consument zal bericht van de verzending ontvangen zodra het product is afgeleverd bij de verzendservice voor verzending.

2. De levertijden en de data waarop geleverd zal worden zijn indicaties. Speet Quality books kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van deze levertijden of data. 

3. Indien de producten zijn afgeleverd bij de consument of bij een door de consument aangewezen derde partij, zijn de producten op dat moment feitelijk geleverd aan de consument of aan de door hem aangewezen derde partij. Alle aansprakelijkheid voor de producten en met de producten verbonden risico's zullen vanaf dat moment niet langer rusten bij  Speet Quality Books, maar  zijn overgegaan op de consument of op de derde partij, die vanaf dat moment feitelijk kunnen beschikken over de producten.

4. Onverminderd de plicht van de consument om tijdig te betalen, blijven de geleverde producten eigendom van Speet Quality Books, tot dat de consument alle uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen heeft vervuld. 

Artikel 6. Betaling. 

1. De volgende betaalmethoden zijn geaccepteerd: Maestro, IDEAL. Giropay, Direct ebanking, Bank tranfer and Mister Cash. Indien andere hier niet genoemde betaalmethoden gewenst zijn, kunt u contact met ons opnemen.

2. De kosten voor banktransacties komen voor rekening van de consument.

3. Alle betalingen zullen zonder compensatie of korting plaatsvinden.

Artikel 7. retourzendingen en terugbetaling aan de consument

1.Alle producten kunnen tot 30 dagen na de datum van ontvangst door de consument worden geretourneerd. Na ontvangst van de retourzending zal het volledige bedrag aan de consument worden terugbetaald.

2. Gedurende de 30 dagen bedenktijd dient het product door de consument met zorg behandeld te worden. De consument dient het product in dezelfde staat terug te zenden als die waarin het produkt ontvangen is. Indien het product niet meer in dezelfde staat verkeert voorafgaand aan het moment van retourneren als die waarin het verkeerde op het moment van ontvangst door de consument dan heeft de consument geen recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Consument dient dan contact op te nemen met Speet Quality Books voorafgaand aan het retourneren.


Artikel 8. Klachtenregeling.

Een klacht inzake gebreken aan het product dient binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van het product te worden ingediend. Speet quality Books zal binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangst van de klacht via brief of e-mail antwoord geven.   

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid van Speet Quality Books komen hieruit geen andere verplichtingen voort dan diegenen die met name genoemd zijn in deze algemene voorwaarden. 

2. Speet Quality Books aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot handelingen en/of claims door de consument of een derde partij ten aanzien van auteursrechten van producten.

3. Indien Speet Quality Books door overmacht niet aan zijn verplichtingen regenover de consument kan voldoen, heeft de consument geen recht op schade vergoeding.

4. Van overmacht is sprake wanneer Speet Quality Books door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zijn verplichtingen naar de consument niet kan nakomen of wanneer deze verplichtingen redelijkerwijs niet meer gevraagd kunnen worden van Speet Quality Books, ongeacht of deze omstandigheden te voorzien waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10. Geldend recht/geschillen


1. Overeenkomsten waarvoor deze algemene voorwaarden van toepassing zijn vallen onder het Nederkands recht en zullen volgens dit recht worden uitgelegd.

2. Het Weens koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

3.Tenzij anders wordt bepaald door dwingend nationaal of internationaal recht of tenzij Speet Quality Books anders wenst, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar Speet Quality Books gevestigd is.